top of page

ניתן להגיע למרכז חירות לסדנאות חד - יומיות, סדרת מפגשים, תוכניות שנתיות ורב שנתיות.

הפעילות מתקיימת במהלך היום החל מהשעה 9 בבוקר ועד השעה 19 בערב.

sugar-cubes.png
cubes.png

התוכניות מודולריות וגמישות, ניתן להרכיב תכנית מותאמת אישית לכל בית ספר

knowledge.png
knowledge (1).png
  • מרכז חירות מוכר במערכת גפ"ן של משרד החינוך [מס' תכנית 9189].

  • מרכז חירות מוכר על ידי משרד החינוך כתכנית הכלה ושילוב ותוכניות הסל השקלי.

book (1).png
book (2).png

התכניות נכתבו ע"י אנשי מקצוע מומחים בתחומם.

תכנית ירוק בחווה

מה לומדים?

המשבר הסביבתי מחייב אותנו לנהוג במשאבי הטבע בצורה חדשה. התכנית עוסקת בחיבור של ראש (ידע, הבנה וחשיבה ביקורתית), לב (חיבור רגשי, עיסוק בדילמות ובערכים) ויד (כלים מעשיים להובלת שינוי). נשים דגש על החיבור למקום ולקהילה, התנדבות, למידה מבוססת בעיה ותוצר/ פרויקט (PBL – project / problem based learning).

 

למידת סוגיות בתחום הקיימות ויציאה לשטח, בחירה ובניית פרויקטים שיש בהם כדי לתרום לקהילה וליישוב. כחלק מהתכנית נקדם רב תרבותיות, טיפוח פלורליזם, כבוד ואכפתיות כלפי ה"אחר" כחלק מתפישת הקיימות.

אדם וסביבה.jpeg

למי מיועד?

התכנית מיועדת לגילאי א' עד יב'.

משך התכנית

  • מספר מפגשים משתנה בין 2 ל-13 מפגשים לכיתה (שעתיים עד ארבע שעות למפגש).

  • המפגשים יכולים להיות שבועיים, דו-שבועיים או חודשיים.

  • כל התכניות יכולות להינתן גם כסדנאות של 2.5-4 שעות.

רוצים לשמוע עוד?

פנייתך נשלחה בהצלחה!

bottom of page