top of page

ניתן להגיע למרכז חירות לסדנאות חד - יומיות, סדרת מפגשים, תוכניות שנתיות ורב שנתיות.

הפעילות מתקיימת במהלך היום החל מהשעה 9 בבוקר ועד השעה 19 בערב.

sugar-cubes.png
cubes.png

התוכניות מודולריות וגמישות, ניתן להרכיב תכנית מותאמת אישית לכל בית ספר

knowledge.png
knowledge (1).png
  • מרכז חירות מוכר במערכת גפ"ן של משרד החינוך [מס' תכנית 9189].

  • מרכז חירות מוכר על ידי משרד החינוך כתכנית הכלה ושילוב ותוכניות הסל השקלי.

book (1).png
book (2).png

התכניות נכתבו ע"י אנשי מקצוע מומחים בתחומם.

תכנית האדם שבחיה

מה לומדים?

תכנית המציעה למידה בסביבה ייחודית, המעוררת אמפתיה רגש וחמלה כלפי בעלי החיים בסביבת האדם. התכנית תעסוק בחיזוק הסקרנות הטבעית שיש לבני האדם לבעלי החיים, דרך היכרות מעמיקה עם חיות החווה. מטרות התכנית הן פיתוח רגישות לזולת וקידום מיומנויות בינאישיות כגון התעניינות, הקשבה זה לזה, קבלה ואמפתיה, השלכה ולמידה על היחסים בין בני האדם באמצעות תצפית ועבודה עם בעלי החיים.

 

רבות מהחיות הן קטועות גפיים, מתניידות עם כיסא גלגלים, עיוורות ועם בעיות רגשיות – כולן מסתדרות ומוצאות את מקומן בחווה ומתקיימת קבלה ללא תנאי של כל פרט עם השונות שלו. בעזרתן,  המשתתפים ייחשפו, ייגעו ויתעמקו בדילמות אנושיות, סטיגמות ודעות קדומות.

למי מיועד?

התכנית מיועדת לגילאי א' עד יב'.

משך התכנית

  • מספר מפגשים משתנה בין 2 ל-13 מפגשים לכיתה (שעתיים עד ארבע שעות למפגש).

  • המפגשים יכולים להיות שבועיים, דו-שבועיים או חודשיים.

  • כל התכניות יכולות להינתן גם כסדנאות של 2.5-4 שעות.

רוצים לשמוע עוד?

פנייתך נשלחה בהצלחה!

bottom of page