top of page

ניתן להגיע למרכז חירות לסדנאות חד - יומיות, סדרת מפגשים, תוכניות שנתיות ורב שנתיות.

הפעילות מתקיימת במהלך היום החל מהשעה 9 בבוקר ועד השעה 19 בערב.

sugar-cubes.png
cubes.png

התוכניות מודולריות וגמישות, ניתן להרכיב תכנית מותאמת אישית לכל בית ספר

knowledge.png
knowledge (1).png
  • מרכז חירות מוכר במערכת גפ"ן של משרד החינוך [מס' תכנית 9189].

  • מרכז חירות מוכר על ידי משרד החינוך כתכנית הכלה ושילוב ותוכניות הסל השקלי.

book (1).png
book (2).png

התכניות נכתבו ע"י אנשי מקצוע מומחים בתחומם.

תכנית ביומימיקרי

מה לומדים?

מפגשים בינתחומיים, המתמקדים ביזמות וחדשנות בהשראת הטבע. כל מפגש יכלול עבודה למען בעלי החיים בחווה, למידה תיאורטית, עבודה יישומית המשלבת מיומנויות חקירה ותצפית, יישום ותכנון בהשראת הטבע. התוכנית משלבת ידע תיאורטי עם עבודה מעשית. המידע יועבר באמצעות מצגות והרצאות עומק על מגוון פיתוחים והמצאות בהשראת הטבע, לצד תצפיות על בעלי החיים ועבודה למען רווחתן.

מרחב הלמידה החוץ-כיתתי בסביבת בעלי החיים מאפשר שילוב של שלושה ממדי למידה: למידה ריגושית, למידה קוגניטיבית ולמידה מפעילה. מטרת התכנית היא למידה מדעית בדגש חדשנות ויזמות בהשראת הטבע, בסביבה ייחודית המעוררת רגשות חיוביים כלפי בעלי החיים בסביבת האדם.

ביומימיקרי.jpg

למי מיועד?

התכנית מיועדת לגילאי ז' עד יב'.

משך התכנית

  • מספר מפגשים משתנה בין 2 ל-13 מפגשים לכיתה (שעתיים עד ארבע שעות למפגש).

  • המפגשים יכולים להיות שבועיים, דו-שבועיים או חודשיים.

  • כל התכניות יכולות להינתן גם כסדנאות של 2.5-4 שעות.

בעלי החיים ואנחנו

מה לומדים?

תכנית המשלבת מפגשים בחווה והמשך עבודה בבית הספר.

מטרות התכנית הן פיתוח חמלה ואפתיה כלפי בעלי חיים, דרך היכרות מעמיקה עם חיות החווה ופיתוח אמצעים טכנולוגיים לקידום רווחת בעל החיים בחווה. תכנון וביצוע עבודת גמר, התורמת להשגת מטרת התוכנית.

החזון הוא יצירת קהילה של תלמידים, מדריכים ומורים שפועלת יחד לקידום חמלה ואמפתיה כלפי בעלי חיים. הקהילה תתנהל דרך פלטפורמה דיגיטלית, לדוגמה, אתר אינטרנט שיכלול מאגר ידע, מאגר מומחים, פורומים להתייעצות ועבודות של תלמידים. הקהילה תשמש לתלמידים מקום להתייעצות, למידה, שיתוף ידע ועזרה בבניית המוצר הטכנולוגי. כל כיתה שתשתתף באחת מתוכניות החינוך בחווה תצטרף לקהילה זו, תלמד ממנה ותתרום לה.      

מדע בחסות החמלה.jpg

למי מיועד?

התכנית מיועדת לגילאי ד' עד ט'.

משך התכנית

  • מפגש ראשון בחווה (שלוש שעות), המועבר על ידי מדריכי החווה.

  • 8 שיעורים כפולים בבית הספר (שעה וחצי כל אחד), המועברים על ידי מורה הכיתה.

  • מפגש אחרון בחווה שבו יוצגו עבודות הגמר של התלמידים – תוצרי התוכנית.

  • סך הכל: 18 שעות

רוצים לשמוע עוד?

פנייתך נשלחה בהצלחה!

bottom of page